Szerződési feltételek

Az iszexshop.hu internetes áruház üzletszabályzatát a többször módosított kereskedelmi törvénykönyv rendelkezései és más, általános érvényű jogszabályok szabályozzák.

1. Fogalom meghatározások

Hacsak a szövegkörnyezetből más nem következik, a következő kifejezések az alábbiakat jelentik:
  • Az eladó vagy a szolgáltató - az INTERNET BUSINESS s.r.o., székhely Trenčianska 47, 821 09 Bratislava, cégjegyzékszám: 46 16 89 31, adószám: 2023284956, közösségi adószám: SK2023284956, e-mail: info@iszexshop.hu, telefon: 06 70 546 2260.
  • Ügyfél, vásárló vagy vevő - olyan természetes vagy jogi személy, aki kereskedelmi kapcsolatba lépett az eladóval
  • Áruk vagy termékek - az internetes áruház érvényes katalógusában és árlistájában felsorolt termékek

2. Az áruk megrendelése és szállítása

Megrendelés a jelen webloldalon keresztül

Ezen a weblapon keresztül történő vásárlás ugyanolyan szabványos, mint a többi internetes áruházban. Az első vásárlás előtt nem szükséges regisztrálni. A termékkatalógusban kategóriák szerint lehet tájékozódni, és azon belül megjeleníthető a termékek előnézete. A termék előnézetére kattintással a termék megjelenik részletesebb leírással. Ha úgy dönt, hogy az adott terméket megvásárolja, egyszerűen kattintson a „kosárba tesz” gombra, amely hozzáadja a terméket a kosarához, amelynek összefoglalója megjelenik az oldal fejlécében. A kosár részletes megjelenítése/összefoglalója lehetővé teszi a kiválasztott termék darabszámának módosítását, vagy akár a törlését.

Fizetési módok

Szabványosan a fizetés utánvétellel történik a termék átvételekor a GLS futártól, vagy az eladó bankszámlaszámára történő utalással, vagy bankkártyával a PayPal vagy Comgate internet banking szolgáltatáson keresztül. Személyes átvétel esetén készpénzben vagy bankkártyával (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) fizethet közvetlenül nálunk a termék kiadásakor és a küldemény átvételekor.

Kézbesítési határidő és a termék kiszállítása

A szokásos kézbesítési határidő a 14 óráig leadott megrendelés esetén a következő munkanap.
A szokásos kézbesítési határidő a 14 óra után leadott megrendelés esetén a második munkanap.
A maximális kézbesítési határidő a megrendeléstől számított 30 nap.

Ha a kiszállításról történt értesítést követő egy héten belül nem kapja meg a terméket, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.

Postaköltség és csomagolási díj

A csomagolás díját a termék ára tartalmazza. A postaköltséget a vásárló fizeti a megrendelés összegétől függően, az alábbiak szerint:

Szállítás 20 000 Ft alatti vásárlás esetén
Futárszolgálat 1099 Ft
Pick Pack Pont 1099 Ft
Csomagautomata 1099 Ft

Szállítás 20 000 Ft feletti vásárlás esetén
Futárszolgálat INGYENES
Pick Pack Pont INGYENES
Csomagautomata INGYENES

3. Árak

A terméklistát és az eladási árakat a katalógus tartalmazza. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy a katalógust és az árakat aktualizálja a termék gyártójának, illetve forgalmazójának árváltoztatása esetén, akitől az eladó az árut beszerzi.
Az árak tartalmazzák az ÁFA-t.
Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek.

4. Megrendelés törlése

Az eladó jogosult a megrendelést törölni (a távollévők között kötött adásvételi szerződéstől elállni) abban az esetben, ha a vevő érvénytelen / hamis adatokat ad meg. A megrendelés törléséről a vevő e-mailen vagy telefonon keresztül kap értesítést, és abban az esetben, ha a vételárat vagy annak egy részét megfizette, a pénzeszközök az általa megadott bankszámlaszámra 14 napon belül visszautalásra kerülnek.

vevő jogosult a megrendelést törölni (a távollévők között kötött adásvételi szerződéstől elállni) a termék megrendelésétől számított 14 napon belül bármikor, akkor is, ha a terméket még nem vette át.
A megrendelés törlését a vevő írásban vagy elektronikus módon e-mailben is közölheti. A termék visszaküldésének költségét a vevő viseli.
 
A megrendelés törlésére (szerződéstől történő elállásra) használhatja szerződéstől történő elállásra vonatkozó nyomtatványt.

5. A termék visszaküldése

A vevő jogosult a szerződéstől indoklás nélkül elállni a termék átvételétől számított 14 munkanapon belül, összhangban a távollévők között vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján történő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során fennálló fogyasztóvédelemről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló Tt. 102/2014. számú törvény 7. §-nak rendelkezéseivel.

A vevő jogosult az átvett termék működését kipróbálni, azonban nem jogosult a terméket használni, ha a szerződéstől eláll. A termék jellegének, jellemzőinek és működésének meghatározása érdekében a vevőnek csak oly módon szabad a terméket kezelni és ellenőrizni, ahogy arra a valódi üzlethelyiségben lenne jogosult. A vevő köteles az elállásra rendelkezésre álló időszak alatt a termékes különös körültekintéssel kezelni és ellenőrizni.

A visszaküldendő terméket a vevő az eladó alábbi címére köteles küldeni:

Expandeco - Internet Business
Dunakiliti
Vizpart utca 32
9225
Magyarország


A vevő a terméket hagyományos postai úton köteles visszaküldeni. Az utánvétellel feladott csomag nem kerül átvételre. Javasoljuk a küldemény bebiztosítását.
 
Ha a vevő visszaküldi az árut, az eladó a termék visszajuttatásáról szóló értesítés megküldésétől számított 14 naptári napon belül visszatéríti a megrendelőnek a termékért fizetett teljes összeget és a szállítási díj alapösszegét, beleértve a utánvételt is (azaz a szállításért olyan összeg kerül visszafizetésre, ami megfelel a kézbesítés - beleértve az utánvételt is - legolcsóbb módjának).

A termék visszaküldésének lehető leggyorsabb elintézése érdekében kérjük, hogy az alábbi leírás szerint járjon el.

6. Reklamáció

A reklamációs rendet a Magyar Köztársaság és az Európai Unió hatályos jogszabályai szabályozzák.

A minőségileg kifogásolható vagy sérült termékre vonatkozó általános reklamáció

Reklamációt csak az iszexshop.hu oldalon vásárolt, kifizetett termék vonatkozásában lehet benyújtani, és csak a jótállási idő alatt, amely minden termék esetében 2 év. A reklamáció rendezése a hatályos polgári törvénykönyvnek megfelelően történik. Az eladó köteles a reklamációt legkésőbb 30 napon belül elintézni.
A termék természetét és jellegét tekintetve a termék hibáit nem javítjuk. A reklamáció során választhat, hogy a terméket egy az egy arányban kicseréljük, visszatérítjük a kifizetett összeget vagy felár/visszafizetés mellett más termékre cseréljük.

A reklamáció lehető leggyorsabb elintézése érdekében kérjük, hogy  az alábbi útmutató szerint járjon el.

7. Alternatív vitarendezés

  • A vevő – fogyasztó – jogosult az eladóhoz fordulni jogorvoslatért (e-mailben: info@iszexshop.hu), ha nem elégedett a reklamáció elintézésének módjával, vagy ha úgy véli, hogy az eladó megsértette a jogait. Ha az eladó az elküldéstől számított 30 napon belül a kérelemnek nem tesz eleget, vagy nem válaszol, a fogyasztó jogosult a Tt. 391/2015 sz. törvény szerinti alternatív vitarendezési (AVR) jogorvoslati kérelmet benyújtani az alternatív vitarendezés alanyainál (AVR alany). Az AVR alanyai a Tt. 391/2015 sz. törvény 3. §-a szerinti szervezetek és engedélyezett jogi személyek. A fogyasztó a kérelmet a Tt. 391/2015 sz. törvény 12. §-a szerinti módon nyújthatja be.
  • A fogyasztó jogosult panaszt benyújtani az alternatív vitarendezési platform online vitarendezése keretében, amely elérhető online az alábbi linken: ec.europa.eu/consumers/....
  • Az alternatív vitarendezést csak fogyasztó veheti igénybe – olyan természetes személy, aki a fogyasztói szerződés megkötése és teljesítése során nem folytat üzleti tevékenységet, nem kezd önálló foglalkozásba és nem jár el a szakmai körén kívül.  Az alternatív vitarendezés csak a fogyasztó és az eladó közötti vitára vonatkozik, amely fogyasztói szerződésből ered vagy a fogyasztói szerződéssel összefügg. Az alternatív vitarendezés csak a távollévők között kötött szerződésre vonatkozik. Az alternatív vitarendezés nem vonatkozik az olyan jogvitákra, amelyben a jogvita értéke nem haladja meg a 6000 Ft-t. A AVR alanya az alternatív vitarendezés megindításáért a fogyasztótól legfeljebb 1500 Ft + ÁFA költségtérítés megfizetését írhatja elő. Az AVR alanyok nyilvántartása a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumának honlapján érhető el: www.mhsr.sk.

8. Jótállási idő

Valamennyi árusított termékre a törvény által előírt 24 hónapos jótállási idő vonatkozik.
A termék kicserélése vagy reklamációja esetén a 24 hónapos jótállási idő a termék átvételétől ismételten elkezdődik.

9. Személyes adatok védelme

A többször módosított személyes adatok védelméről szóló Tt. 122/2013 sz. törvény értelmében a megrendelés elküldésével a vásárló engedélyt ad részünkre, hogy az Internet Business s.r.o. adatkezelőként rögzítse, feldolgozza vagy felhasználja az Ön személyes adatait (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím), az itt hivatkozott törvénynek megfelelően.  A személyes adatok megadása önkéntes. Ön bármikor kérheti az Ön által megadott adatok törlését vagy kijavítását. Az Ön adatait 10 évig tartjuk nyilván.

Az Ön személyes adatait azért kezeljük, hogy
  • a terméket a megadott címre továbbíthassuk
  • a számlákat és megrendeléseket könyvelési célokból dokumentáljuk
  • időnként hírlevelet küldjük Önnek (bármikor leiratkozhat)

Az eladó kötelezettséget vállal, hogy a megrendelő semmilyen személyes adatát és a megrendelőre vonatkozó más információt harmadik félnek nem ad át. Kivételt képez a fuvarozónak szükségszerűen átadandó, megrendelőre vonatkozó személyes adatok, valamint ha a törvény azt megköveteli.

10. Záró rendelkezések

A jelen üzletszabályzatban kifejezetten nem rendezett jogviszonyok és feltételek, valamint a feltételek nem teljesítéséből eredő esetleges viták vonatkozásában a polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Az eladó és a megrendelő nem felel a jelen feltételekből eredő kötelezettség késedelmes teljesítéséért, ha az ilyen késedelmet a felelősségi körén kívüli körülmény okozta, és az érintett fél jogosult a kötelezettségei teljesítési határidejének észszerű meghosszabbítására.

11. Felügyeleti hatóság

Szlovák Kereskedelmi Felügyelet
Pozsonyi kerületért felelős Felügyelőség
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
műszaki termékfelügyeleti és fogyasztóvédelmi főosztály
tel.: 00421 02/58272 172-3
fax: 00421 02/58272 170

A jelen feltételek 2018.11.14. napján lépnek hatályba. Utoljára módosítva: 2020.04.01.
Beolvasás ...
A weboldalon sütiket használunk annak érdekében, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsuk Önnek a vásárlása során.